Élettani hatások

Magyarország, Üllő, 1441 hrsz alatt található a forráskút. Vízjogi létesítési engedély száma: KTVF 46961-12/2009 A rendelkezésre álló nagy mélységben meghúzódó vízkészlet a pleisztocén korban képződött, egy jégkorszakot követő glaciális visszahúzódás részeként. A Kárpát-medencén belüli eljegesedés vastagsága időnként elérte a több száz métert. Az eljegesedés és felmelegedés váltakozása a Kárpát-medencét körülölelő hegyeket erodálta, ami a medence folyamatos feltöltődéséhez vezetett. Az Üllőt körülvevő területeken meszes szerkezetű hordalékfövenyek jöttek létre, melyek a visszahúzódó eljegesedés vízkészletét magába zárták. A több tízezer éves ismétlődő folyamat, újabb és újabb rétegek felhalmozódását eredményezte a vízbázis fölé, míg végül a halocén korszak végére 16 db agyag vízzáró réteggel burkolt, védett vízadó maradt a föld mélyén, magába zárva az eljegesedés vízkészletét. Ezt a vízkészletet neveztük el Aqua Optimának.

Váljék egészségünkre!